ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE BEPALINGEN.pdf

1.0. – HUURCONTRACT
Het huidige contract is geldig na ontvangst door de EIGENAAR van het ondertekende contract en de betaling van het bedrag van de huurprijs verschuldigd bij ondertekening van door de HUURDER het contract, en de schriftelijke bevestiging door de EIGENAAR.

1.1. – INVENTARIS
Bij aankomst en vertrek controleren de EIGENAAR en de HUURDER samen de inventaris samen. In het geval kunnen de inventaris niet plaatsvinden van de HUURDER dient dit binnen 72 uur na zijn aankomst over een gebrek of probleem. Na deze periode van de HUURDER verantwoordelijk in geval van eventuele schade of ontbrekende voorwerpen opgenomen zal worden gehouden.

1.2. – DUUR
De huurperiode kan niet worden verlengd zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de EIGENAAR en de HUURDER ’s aanvaarding van dit. In geval van verlenging kan de huurperiode in geen geval hoger zijn dan 90 dagen. De HUURDER verklaart dat het terrein waarop dit contract betrekking heeft op alleen zal worden verhuurd aan hem / haar als een tijdelijk verblijf. Dit zijn belangrijke voorwaarden zonder welke deze verhuur niet zou zijn overeengekomen.

1.3. – WAARBORG
De borgsom door de HUURDER betaalde een borg als omschreven in artikel L 114-1 du Code de la consommation, aanvaard door beide partijen.
Dit bedrag zal worden afgeleid uit de totale huurprijs.
In geval van annulering door de HUURDER tot 8 weken voor aankomst, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Indien de annulering plaatsvindt binnen 8 weken voor aankomst, wordt de totale huurprijs minus de aanbetaling te wijten zijn aan de EIGENAAR.
Elke annulering moet worden overgedragen aan de EIGENAAR via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. In geval van een vervroegd vertrek, ongeacht om welke reden, de totale huursom verschuldigd.

1.4. – BORG
De waarborg wordt betaald om eventuele schade die kan worden toegebracht aan het gehuurde of roerende of onroerende objecten gebruikt om het te versieren corrigeren. Dit bedrag zal door de HUURDER worden betaald aan de EIGENAAR of zijn vertegenwoordiger bij aankomst, zoals in de bijzondere voorwaarden in het artikel “PAIEMENT DU PRIX DU SEJOUR ET DU DEPOT DE GARANTIE” beschreven. Dit bedrag wordt er geen rente.
De borg zal worden door de EIGENAAR aan de HUURDER teruggestort, minus eventuele kosten voor het vervangen van objecten, het uitvoeren van reparaties of verdere reiniging, en het betalen voor eventuele verbruik van nutsvoorzieningen niet inbegrepen in de huurprijs.
In het geval dat in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld dat de huurprijs is inclusief alle kosten, zal de borg worden door de EIGENAAR uiterlijk binnen 2 weken na vertrek teruggestort.
In het geval dat in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld dat de HUURDER om bepaalde (verbruik samenhangende) kosten apart te betalen, zal de borg pas worden terugbetaald nadat de EIGENAAR de factuur heeft ontvangen en de kosten gemaakt door de HUURDER afgeleid.
Indien de aanbetaling niet blijkt te volstaan, de HUURDER gaat ermee akkoord om samen de hoeveelheid bij de presentatie van het wetsvoorstel, en binnen 8 dagen na de indiening van dit wetsvoorstel.

1.5. – VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
• De HUURDER gaat ermee akkoord om het pand te nemen op het in het contract genoemde datum en voor de verhuur van onroerend goed te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt, zoals het wordt aangegeven in de beschrijving die als bijlage bij dit contract.
• Verplaatsbare voorwerpen en meubilair moet niet lijden meer schade dan zou worden geassocieerd met het normale gebruik waarvoor zij zijn ontworpen. Wanneer deze eventueel ontbrekende of beschadigde, te wijten aan een andere oorzaak dan normaal gebruik, wanneer deze overeenkomst afloopt moet worden betaald of vervangen door de HUURDER, met toestemming van de EIGENAAR of zijn / haar vertegenwoordiger. Deze clausule geldt ook voor behang, gordijnen en het gebouw in het algemeen.
• Indien nodig, zal de volgende worden bewaard: Een bedrag aan een gebroken of beschadigde voorwerpen en de kosten van het schoonmaken en wassen van tapijten, karpetten, matrassen en beddengoed, enz. om eventuele vlekken te verwijderen te dekken.
• De HUURDER gaat ermee akkoord om de meubels en voorwerpen in de woning te gebruiken voor het beoogde doel in de plaats waar zij zich bevinden. Het is uitdrukkelijk verboden voor de HUURDER om ze te verwijderen uit de verhuur van onroerend goed.
• De HUURDER moet volledig onthouden van het afstoten van voorwerpen die waarschijnlijk de leidingen in de wastafel, ligbad, bidet, wastafel, washuis of toilet, enz. belemmeren, anders zal hij / zij aansprakelijk is voor de kosten in verband met het herstellen van deze faciliteiten zijn.
• De HUURDER mag niet, onder geen enkele omstandigheid, onderhuur of overdracht van zijn / haar rechten op deze overeenkomst zonder de uitdrukkelijke toestemming van de EIGENAAR of zijn / haar vertegenwoordiger, de HUURDER moet de woning te gebruiken voor zijn / haar persoonlijk gebruik en mag niet, onder geen voorwendsel, slaan alle meubels er, behalve voor wassen en kleine objecten. Niet-naleving van deze clausule zal leiden tot de beëindiging van het contract.
• De HUURDER mag niet, onder geen enkele omstandigheid, organiseert elke receptie (bruiloft, feest …) zonder de uitdrukkelijke toestemming van de EIGENAAR.
• De momenteel gehuurde goed mag, onder geen beding, worden bewoond door meer dan het aantal mensen die op het
bijzondere voorwaarden, tenzij de EIGENAAR heeft zijn / haar voorafgaande toestemming verstrekt.
• De HUURDER moet mogelijk maken dat noodzakelijke dringende onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht om het pand en alle gedeelde apparatuur. De HUURDER heeft ook toegang tot de verschillende personen die belast zijn met zwembad onderhoud, tuinonderhoud en reiniging zoals gepland vertrekken.
• De HUURDER mag geen dier niet brengen in het gehuurde, zelfs niet tijdelijk, tenzij de EIGENAAR zijn toestemming heeft gegeven.
• In geval van een huur in een blok, de HUURDERs, zoals bewoners, zal verantwoordelijk zijn voor het naleven van de interne regels van het blok, waarin zij erkennen hebben bestudeerd.
• De HUURDER moet de EIGENAAR onmiddellijk van elk defect of schade, ongeacht de oorzaak te informeren.

1.6. – Verplichtingen van de EIGENAAR
De EIGENAAR verplicht zich om de verhuur van onroerend goed ter beschikking van de HUURDER met zijn meubilair, apparatuur en objecten in dezelfde staat zoals vermeld in de beschrijving te maken, en te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

1.7. – VERZEKERING
U wordt aangeraden een annuleringsverzekeringen af te sluiten .

1.8. – RESOLUTIE CONDITIE
Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn wordt ontvangen, of indien een van de clausules in deze opdracht niet uitgevoerd, en als 5 dagen na een ingebrekestelling is afgegeven een bevredigend resultaat niet is bereikt, de EIGENAAR (of zijn / haar vertegenwoordiger) kan de onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst te vorderen, waarna de HUURDER nodig zal zijn om de woning te ontruimen na de eenvoudige vraag van de juge des referes [rechter zitten in kamers om voorlopig te gaan met kwesties van bijzonder dringende].
Elke niet binnen de toegekende vertraging betaalde bedrag kan worden verhoogd met 10% als bedoeld in artikel 1226 du Code civil en deze 8 dagen na aanmaning per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Naast de resolutie staat eerder vermeld, kan een schadevergoeding worden geclaimd met betrekking tot de standaard die door de HUURDER.

1.9. – INFORMATICA EN BESTANDEN
De artikelen 39 en volgende. van de “Information Technology en Vrijheden” wet nr.. 78-17 van 6 januari 1978 staat dat je het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en gegevens die je gaat verwijderen hebben.

1.10. – LAW
Het huidige contract is onderworpen aan het Franse recht. De lokale rechtbank in de omgeving van de locatie van de huur zal worden belast met eventuele geschillen over het huidige contract.